608 500 100

Infolinia:

telefon:

telefon:

SMS24:

od 2001 dla Was

bo każdy ma prawo do najlepszej obrony swych praw

Powrót do strony głównej

Powrót do artykułów

13 sierpnia 2022

Jakich zachowań powinien wystrzegać się dłużnik przystępujący do postępowanie upadłościowego? Celowe uszczuplenie majątku

Aby postępowanie o ogłoszenie upadłości konsumenckiej przebiegało możliwie sprawnie, powinieneś odpowiednio się do niego przygotować. Przede wszystkim dobrym rozwiązaniem jest zasięgnięcie rady u sprawdzonego prawnika, zgromadzenie właściwych dokumentów obrazujących Twoją obecną sytuację finansową oraz odpowiednie wypełnienie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Jest jednak także wiele rzeczy, których powinieneś absolutnie nie robić, jeżeli chcesz ogłosić upadłość. Co się do tego zalicza? Przede wszystkim celowe uszczuplenie majątku. Co to takiego?

 

Sankcje prawne za "pomysłowe" rozporządzanie swoim majątkiem w przypadku ogłoszenia upadłości

 

Mógłbym Ci przytoczyć wiele rzeczywistych sytuacji, które właściwie można opowiadać jako anegdoty – niekiedy dłużnicy mają doprawdy ciekawe pomysły na wyjaśnienie opóźnień w spłatach czy próby udaremnienia egzekucji komorniczej. Zaryzykowałbym nawet stwierdzenie, że wyniknąłby z nich niezły scenariusz do filmu sensacyjnego. Niektórzy nawet nie wyobrażają sobie, jak wiele fantazyjnych pomysłów mają osoby, które popadły w długi i chcą uniknąć ich spłacenia... Niestety, od razu zaznaczę, że różnego rodzaju stosowane uniki mogą jedynie wpędzić Cię w tarapaty – i to spore!

 

Co grozi za celowe uszczuplenie majątku?

 

Nasz system prawny przewiduje nie tylko odpowiedzialność cywilną dłużnika za wszystkie należności, których nie uiścił, ale każe również za nieodpowiedni sposób postępowania osób zadłużonych. Mowa tutaj o wypadkach, w których wobec upadłości czy grożącej im niewypłacalności próbują one uszczuplić czy całkowicie uniemożliwić zaspokojenie wierzycieli. W jaki sposób? Sprzedając, usuwając, ukrywając, niszcząc czy darowując albo nawet uszkadzając albo „pozornie” obciążając swój majątek. Tego rodzaju postępowanie może narazić Cię nawet na odpowiedzialność karną... w postaci kary pozbawienia wolności aż do 3 lat.

 

Nie wszyscy niestety rozumieją pojęcie „niewypłacalny” używane w stosunku do dłużników. Jak wskazuje nawet słownik PWN, wyraz ten oznacza osobę, która nie może wywiązać się ze swoich zobowiązań finansowych. Mówimy więc o przypadku, w którym dłużnikowi zagraża stan, kiedy to nie będzie mógł spłacić wszystkich swoich obciążeń finansowych.

 

Z kolei z grożącą niewypłacalnością mamy do czynienia na chwilę przed momentem zaistnienia niewypłacalności – jest ona jednak na tyle prawdopodobna, że jako dłużnik czujesz się zagrożony. W końcu niewypłacalność jest bardzo możliwym scenariuszem.

 

Co zatem znaczy to dla wierzycieli? Tego rodzaju „pozycja” dłużnika, prowadząca do tego, że nie będzie on mógł zaspokoić wierzycieli, a jest zagrożony niewypłacalnością i pomimo tego podejmuje tego rodzaju czynności, mające na celu uratowanie chociaż części swojego majątku, jest dla wierzycieli zwyczajnym pokrzywdzeniem.

 

Czego absolutnie nie powinieneś robić, jeżeli nie chcesz się narazić na odpowiedzialność karną? Absolutnie zabronione są:

  • próby usunięcia majątku,

  • ukrywanie składników swojego majątku,

  • sprzedaż majątku,

  • czynienie darowizn,

  • rzeczywiste albo pozorne obciążanie składników majątku,

  • niszczenie swojego majątku.

 

Co to jest pozorne i rzeczywiste obciążanie majątku?

 

Jedną ze szczególnego rodzaju przewin dłużników jest rzeczywiste albo pozorne obciążanie majątku. O co w tym wszystkim chodzi? Za rzeczywiste obciążenie majątku możemy uznać sytuację, w której dłużnik zaciąga wysoko oprocentowany kredyt, zgadzając się jednocześnie na ustanowienie zabezpieczenia na masie swojego majątku (czyli ustanowienie hipoteki dla kredytu). O pozornym obciążeniu majątku mówimy z kolei wtedy, kiedy osoba zadłużona ustanawia na swoim majątku wraz z kimś innym fikcyjne, czyli pozorowane obciążenie hipoteką. Oczywiście, tak naprawdę obciążenie wcale nie istnieje, jednak pozory zostają zachowane, a wierzyciele nie mogą wyegzekwować swoich należności.

 

Kara może grozić nie tylko Tobie...

 

Powinieneś wiedzieć o tym, że wierzyciele mają możliwość żądania naprawienia szkody w postępowaniu karnym nie tylko od Ciebie, jako od dłużnika, ale również od wszystkich osób, które pomagały Ci w ukrywaniu czy zbywaniu swojego majątku – określamy ich mianem współsprawców. Jeśli dojdzie do sytuacji, w której uszczupliłeś swój majątek, w przypadku w którym zostaniesz za to skazany, wierzyciel będzie mógł dochodzić roszczeń związanych z Twoim szkodliwym działaniem – Twoim i wszystkich osób, które w tym procederze uczestniczyły. Zatem oprócz długów, które już masz – możesz zostać obciążony dodatkowym roszczeniem, których wierzyciel może dochodzić na drodze postępowania cywilnego. I to nie jedynie od Ciebie, a także od Twoich „pomocników”. Dobrze się zastanów, czy warto tak ryzykować...

 

Karane są także próby „pozbycia” się własnego majątku poprzez przenoszenie go na członków rodziny – tak, aby uniemożliwić postępowanie komornicze, które będzie musiało zostać umorzone. Jeżeli sabotuje to postępowanie komornicze czy sądowe, tego rodzaju czyny są zagrożone wyrokiem pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Jeżeli z kolei wyrządzisz tym samym szkodę wielu wierzycielom, będziesz podlegać karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Zdecydowanie nie warto nawet próbować...

 

 

 

Radosław Klonowski

wspólnik zarządzający Kancelarii Prawnej Adwokatów i Radców Prawnych Klonowski & Marek sp.k.

upadłość konsumencka, układ konsumencki, upadłość przedsiębiorcy, sprawy restrukturyzacyjne i upadłościowe

 

Kancelaria prawna Klonowski

tel. +48 22 300 89 89

kom. +48 794 470 000

kom. +48 882 200 100

SMS24: +48 608 500 100

 

Odwiedź nas w mediach społecznościowych

Polityka prywatności | RODO

Copyright © 2020 - Kancelaria Klonowski