608 500 100

Infolinia:

telefon:

telefon:

SMS24:

od 2001 dla Was

bo każdy ma prawo do najlepszej obrony swych praw

Kontakt

od 10:00 do 17:00 :

Zapraszamy do kontaktu

W czym jeszcze możemy Ci pomóc?

INNE

39

Profesjonalne szkolenia otwarte jak i zamknięte przeznaczone dla firm oraz instytucji to początek sukcesu każdego przedsięwzięcia.

SZKOLENIA

38

Przepisy dotyczące księgowości, sprawozdawczości finansowej oraz podatków zmieniają się nieustannie.

USŁUGI KSIĘGOWE

37

Kompleksowe wsparcie przedsiębiorców w ramach usług doradztwa podatkowego .

DORADZTWO PODATKOWE

36

Nasi specjaliści pomagają klientom indywidualnym i przedsiębiorstwom w wyborze najkorzystniejszego produktu ubezpieczeniowego z szerokiego wyboru ofert na rynku ubezpieczeń.

DORADZTWO UBEZPIECZENIOWE

35

Rozwój firmy wymaga dywersyfikacji jej działalność i realizacji cele oraz ambicje jej właścicieli.

DORADZTWO FINANSOWE

34

Począwszy od definiowania strategii firmy poprzez reorganizację przedsiębiorstwa i zarządzanie finansowe, aż po zarządzanie kapitałem ludzkim oraz projektowanie i wdrażanie rozwiązań informatycznych.

CONSULTING

33

Złożoność regulacji prawnych kreujących zręby współpracy pomiędzy usługodawcą, a dystrybutorem (sprzedawcą) wymaga powierzenia specjalistom całości zagadnień związanych z prawnym przygotowaniem zasad takiej współpracy.

ZARZĄDZANIE SIECIAMI SPRZEDAŻY

32

Vito Corleone powiedział, że prawnik ze swoją teczką może zrobić więcej niż setka ludzi ze strzelbami.

DORADZTWO STRATEGICZNE

31

Prawnik na miarę nowoczesnego przedsiębiorstwa to osoba znająca nie tylko meandry prawa w zaciszu swojego pokoju, ale również świetnie czująca się u boku Prezesa firmy na spotkaniach biznesowych, lunchach, konferencjach, służąca „ad hoc” radą i wsparciem.

ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM

30

Skuteczność i optymalizacja prowadzonego biznesu, wymaga stałego monitorowanie sytuacji majątkowej dłużnika, kompleksowej obsługi wierzytelności we współpracy z wywiadowniami gospodarczymi i kancelariami komorniczymi.

WYWIADOWNIA GOSPODARCZA

29

Dążąc do zoptymalizowania swojej działalności pod względem podatkowym i prawnym należy zastosować sprawdzone rozwiązania.

SPECJALISTYCZNE AUDYTY PRAWNE I OPTYMALIZACJA PRAWNA

28

Mediacje są relatywnie ekonomiczne czasowo i finansowo oraz przyjazne, pozasądowe narzędzie rozwiązania sporu w rodzinie, pracy, biznesie, wspólnocie mieszkaniowej lub sąsiedzkiej.

NEGOCJACJE, MEDIACJE, ROKOWANIE BIZNESOWE

27

Kompleksowa obsługa prawna wierzycieli i dłużników jaką się zajmujemy w ramach naszej działalności zapewnia odzyskiwanie wierzytelności na terenie całego kraju i państw należących do Unii Europejskiej.

OBSŁUGA WIERZYTELNOŚCI

26

Dochodzenie wszelkiego rodzaju odszkodowań wymaga profesjonalnej i wszechstronnej pomocy prawnej.

ODSZKODOWANIA

25

Kompleksowa i pro-biznesowa obsługa w zakresie sporów prawnych wymaga nie tylko znajomości przepisów i kierunków ich oceny przez organy stosujące prawo .


ARBITRAŻE I PROCESY MIEDZYNARODOWE

24

Połączenie zagadnień prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego z szeroko rozumianym prawem gospodarczym.

PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE I UPADŁOŚCIOWE

23

Reprezentacją klientów w ramach postępowań karnych, karno-skarbowych ze szczególnym uwzględnieniem usług związanych z przestępstwami i wykroczeniami gospodarczymi.

PRAWO KARNE, KARNE SKARBOWE I WYKONAWCZE

22

Komparatystyka prawa polskiego z systemami prawnymi innych krajów, doradztwo w zakresie prawa europejskiego .


PRAWO MIĘDZYNARODOWE

21

W sprawach rodzinnych najważniejsze jest wypracowanie najszybszej i najskuteczniejszej metody zakończenia sprawy z sukcesem.

PRAWO RODZINNE

20

W często skomplikowanych stanach faktycznych, w których występuje łańcuch przewoźników, ustalenie zasad odpowiedzialności każdego z uczestników przewozu, może nastręczać trudności.

PRAWO TRANSPORTOWE

19

Nasze usługi nie skupiają się tylko na bieżącym doradztwie, ale zapewniają równie zastępstwo procesowe oraz reprezentację przed organami administracji.


PRAWO ENERGETYCZNE I OCHRONY ŚRODOWISKA

18

Każdy projekt biznesowy wymaga oceny od strony prawnej, jak również z perspektywy podatkowej.

PRAWO PODATKOWE

17

W złożonym świecie podatków, naszą podstawową rolą jest pomoc klientom w osiąganiu ich celów biznesowych.

PODATKI I CŁA

16

Zarządzanie prawami własności przemysłowej, który świadczymy to pełen zakres usług związanych ze znakami towarowymi, wzorami użytkowymi i przemysłowymi, wynalazkami, patentami, jak również oznaczeniami geograficznymi i innymi zagadnieniami z tego obszaru.

PRAWO WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ

15

Świadczeni usług na rzecz podmiotów, w których działalności prawo autorskie odgrywa kluczową rolę wymaga specjalistycznej wiedzy w zakresie zagadnień autorsko prawnych, które w praktyce sprawiają najwięcej problemów.

PRAWA AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE

14

Prawo własności intelektualnej to istotny element umożliwiający komercjalizację dóbr niematerialnych w przedsiębiorstwie.

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA, NOWE TECHNOLOGIE, OCHRONA INFORMACJI I DANYCH OSOBOWYCH

13

Aktywność Komisji Europejskiej oraz krajowych organów ochrony konkurencji, powodują, że znaczna część projektów biznesowych wymaga oceny w kontekście przepisów prawa.


PRAWO KONKURENCJI I ANTYMONOPOLOWE

12

Ludzie to cenny kapitał każdej firmy. Pamiętamy o tym doradzając na co dzień pracodawcom krajowym i zagranicznym.

PRAWO PRACY

11

Rosnące potrzeby związane z prawem medycznym i farmaceutycznym ukierunkowały u nas wyodrębnienie specjalistycznych usług i pomocy prawnej.

PRAWO MEDYCZNE

10

Dynamiczny rozwój prawa zamówień publicznych i ogromne zapotrzebowanie na profesjonalną pomoc prawną w zakresie obsługi procesu udzielania i pozyskiwania zamówień publicznych.


ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

09

Bez względu na to, gdzie znajdują się Państwo na dzisiejszym konkurencyjnym rynku nieruchomości, nieodzowne są dla Państwa usługi doradcze świadczone z globalnej perspektywy.

NIERUCHOMOŚCI I PRAWO BUDOWLANE

08

Oparta na zasadzie władczości, gałąź prawa regulująca wykonywanie zadań publicznych przez podmioty administrujące (organy administracji publicznej i samorządu terytorialnego).

PRAWO ADMINISTRACYJNE

07

Sukcesja firm rodzinnych jest powszechnie praktykowana przez firmy rodzinne w Europie Zachodniej i w Stanach Zjednoczonych, natomiast w Polsce jest nadal marginalizowana.


PRZEKSZTAŁCENIA, SUKCESJA

06

Kompleksowe usługi prawnicze z zakresu fuzji i przejęć (M&A) wymagają praktycznych rozwiązań i jasnych konkluzji.

FUZJE I PRZEJĘCIE

05

Budowa i organizacja struktury korporacyjnej wymaga zarówno opracowania długookresowych strategii biznesowych, jak i doradztwa w zakresie rozwiązywania bieżących problemów prawnych.

PRAWO KORPORACYJNE

04

Doradztwo korporacyjne jest jedną z najważniejszych specjalizacji naszej Kancelarii i dotyczy niemal wszystkich aspektów działalności przedsiębiorców.


PRAWO HANDLOWE I GOSPODARCZE

03

Jedna z najważniejszych gałęzi prawa. W zasadzie regulacje prawa cywilnego dotyczą wszystkich dziedzin życia społecznego.


PRAWO CYWILNE

02

Zapewniamy najwyższej klasy obsługę prawną i praktyczne doradztwo zarówno powodom, jaki i pozwanym na każdym etapie postępowania.


PRAWO PROCESOWE

01

Powrót do strony głównej

USŁUGI

Nasze obszary pracy

Każda wygrana sprawa zaczyna się od pierwszej rozmowy. Nie ma spraw z góry przegranych, jednak każda wymaga pierwszego kroku.

Kancelaria prawna Klonowski z siedzibą w Warszawie prowadzi działalność w zakresie wszechstronnego świadczenia usług prawnych. Fundamentem Kancelarii była powstała w 2001 roku i należąca do Radosława Klonowskiego marka "Kancelaria Klonowski". Kancelaria dąży do zapewnienie klientom spójnej, najwyższej jakości obsługi prawnej z wykorzystaniem nowych, innowacyjnych metod działania. Kancelaria Klonowski podejmie się prowadzenia każdej sprawy. W sporach i postępowaniach adwokaci, radcowie prawni i pełnomocnicy z ramienia Kancelarii prawnej Klonowski reprezentują klientów z różnych gałęzi, sektorów, branż i segmentów. W ostatecznym rozrachunku postępowania procesowego i tak liczy się przede wszystkim to czy strona udowodniła fakty, z których wywodzi skutki prawne. Z tego też powodu każda sprawa zanim trafi do Sądu czy organu orzekającego jest poprzedzona przeprowadzeniem rzetelnej analizy i skrupulatnego postępowania przedprocesowego. Kancelaria prawna Klonowski posiada nieograniczony zasięg terytorialny - prowadzimy sprawy bez względu na miejsce zdarzenia. Obsługuje sprawy na terenie całego kraju, Europy oraz regionu Morza Bałtyckiego.   

Odwiedź nas w mediach społecznościowych

Polityka prywatności | RODO

Copyright © 2020 - Kancelaria Klonowski