Copyright © 2020 - Kancelaria Klonowski

Polityka prywatności | RODO

Przeniesienie i rozbudowa strony na WebwaveCMS wraz z opieką: desigmo.com.pl

Odwiedź nas w mediach społecznościowych

Kancelaria prawna Klonowski z siedzibą w Warszawie prowadzi działalność w zakresie wszechstronnego świadczenia usług prawnych. Fundamentem Kancelarii była powstała w 2001 roku i należąca do Radosława Klonowskiego marka "Kancelaria Klonowski". Kancelaria dąży do zapewnienie klientom spójnej, najwyższej jakości obsługi prawnej z wykorzystaniem nowych, innowacyjnych metod działania. Kancelaria Klonowski podejmie się prowadzenia każdej sprawy. W sporach i postępowaniach adwokaci, radcowie prawni i pełnomocnicy z ramienia Kancelarii prawnej Klonowski reprezentują klientów z różnych gałęzi, sektorów, branż i segmentów. W ostatecznym rozrachunku postępowania procesowego i tak liczy się przede wszystkim to czy strona udowodniła fakty, z których wywodzi skutki prawne. Z tego też powodu każda sprawa zanim trafi do Sądu czy organu orzekającego jest poprzedzona przeprowadzeniem rzetelnej analizy i skrupulatnego postępowania przedprocesowego. Kancelaria prawna Klonowski posiada nieograniczony zasięg terytorialny - prowadzimy sprawy bez względu na miejsce zdarzenia. Obsługuje sprawy na terenie całego kraju, Europy oraz regionu Morza Bałtyckiego.   

Każda wygrana sprawa zaczyna się od pierwszej rozmowy. Nie ma spraw z góry przegranych, jednak każda wymaga pierwszego kroku.

Nasze obszary pracy

USŁUGI

Powrót do strony głównej

01

PRAWO PROCESOWE

Zapewniamy najwyższej klasy obsługę prawną i praktyczne doradztwo zarówno powodom, jaki i pozwanym na każdym etapie postępowania.

02

PRAWO CYWILNE

Jedna z najważniejszych gałęzi prawa. W zasadzie regulacje prawa cywilnego dotyczą wszystkich dziedzin życia społecznego.

03

PRAWO HANDLOWE I GOSPODARCZE

Doradztwo korporacyjne jest jedną z najważniejszych specjalizacji naszej Kancelarii i dotyczy niemal wszystkich aspektów działalności przedsiębiorców.

04

PRAWO KORPORACYJNE

Budowa i organizacja struktury korporacyjnej wymaga zarówno opracowania długookresowych strategii biznesowych, jak i doradztwa w zakresie rozwiązywania bieżących problemów prawnych.

05

FUZJE I PRZEJĘCIE

Kompleksowe usługi prawnicze z zakresu fuzji i przejęć (M&A) wymagają praktycznych rozwiązań i jasnych konkluzji.

06

PRZEKSZTAŁCENIA, SUKCESJA

Sukcesja firm rodzinnych jest powszechnie praktykowana przez firmy rodzinne w Europie Zachodniej i w Stanach Zjednoczonych, natomiast w Polsce jest nadal marginalizowana.

07

PRAWO ADMINISTRACYJNE

Oparta na zasadzie władczości, gałąź prawa regulująca wykonywanie zadań publicznych przez podmioty administrujące (organy administracji publicznej i samorządu terytorialnego).

08

NIERUCHOMOŚCI I PRAWO BUDOWLANE

Bez względu na to, gdzie znajdują się Państwo na dzisiejszym konkurencyjnym rynku nieruchomości, nieodzowne są dla Państwa usługi doradcze świadczone z globalnej perspektywy.

09

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Dynamiczny rozwój prawa zamówień publicznych i ogromne zapotrzebowanie na profesjonalną pomoc prawną w zakresie obsługi procesu udzielania i pozyskiwania zamówień publicznych.

10

PRAWO MEDYCZNE

Rosnące potrzeby związane z prawem medycznym i farmaceutycznym ukierunkowały u nas wyodrębnienie specjalistycznych usług i pomocy prawnej.

11

PRAWO PRACY

Ludzie to cenny kapitał każdej firmy. Pamiętamy o tym doradzając na co dzień pracodawcom krajowym i zagranicznym.

12

PRAWO KONKURENCJI I ANTYMONOPOLOWE

Aktywność Komisji Europejskiej oraz krajowych organów ochrony konkurencji, powodują, że znaczna część projektów biznesowych wymaga oceny w kontekście przepisów prawa.

13

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA, NOWE TECHNOLOGIE, OCHRONA INFORMACJI I DANYCH OSOBOWYCH

Prawo własności intelektualnej to istotny element umożliwiający komercjalizację dóbr niematerialnych w przedsiębiorstwie.

14

PRAWA AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE

Świadczeni usług na rzecz podmiotów, w których działalności prawo autorskie odgrywa kluczową rolę wymaga specjalistycznej wiedzy w zakresie zagadnień autorsko prawnych, które w praktyce sprawiają najwięcej problemów.

15

PRAWO WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ

Zarządzanie prawami własności przemysłowej, który świadczymy to pełen zakres usług związanych ze znakami towarowymi, wzorami użytkowymi i przemysłowymi, wynalazkami, patentami, jak również oznaczeniami geograficznymi i innymi zagadnieniami z tego obszaru.

16

PODATKI I CŁA

W złożonym świecie podatków, naszą podstawową rolą jest pomoc klientom w osiąganiu ich celów biznesowych.

17

PRAWO PODATKOWE

Każdy projekt biznesowy wymaga oceny od strony prawnej, jak również z perspektywy podatkowej.

18

PRAWO ENERGETYCZNE I OCHRONY ŚRODOWISKA

Nasze usługi nie skupiają się tylko na bieżącym doradztwie, ale zapewniają równie zastępstwo procesowe oraz reprezentację przed organami administracji.

19

PRAWO TRANSPORTOWE

W często skomplikowanych stanach faktycznych, w których występuje łańcuch przewoźników, ustalenie zasad odpowiedzialności każdego z uczestników przewozu, może nastręczać trudności.

20

PRAWO RODZINNE

W sprawach rodzinnych najważniejsze jest wypracowanie najszybszej i najskuteczniejszej metody zakończenia sprawy z sukcesem.

21

PRAWO MIĘDZYNARODOWE

Komparatystyka prawa polskiego z systemami prawnymi innych krajów, doradztwo w zakresie prawa europejskiego .

22

PRAWO KARNE, KARNE SKARBOWE I WYKONAWCZE

Reprezentacją klientów w ramach postępowań karnych, karno-skarbowych ze szczególnym uwzględnieniem usług związanych z przestępstwami i wykroczeniami gospodarczymi.

23

PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE I UPADŁOŚCIOWE

Połączenie zagadnień prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego z szeroko rozumianym prawem gospodarczym.

24

ARBITRAŻE I PROCESY MIEDZYNARODOWE

Kompleksowa i pro-biznesowa obsługa w zakresie sporów prawnych wymaga nie tylko znajomości przepisów i kierunków ich oceny przez organy stosujące prawo .

25

ODSZKODOWANIA

Dochodzenie wszelkiego rodzaju odszkodowań wymaga profesjonalnej i wszechstronnej pomocy prawnej.

26

OBSŁUGA WIERZYTELNOŚCI

Kompleksowa obsługa prawna wierzycieli i dłużników jaką się zajmujemy w ramach naszej działalności zapewnia odzyskiwanie wierzytelności na terenie całego kraju i państw należących do Unii Europejskiej.

27

NEGOCJACJE, MEDIACJE, ROKOWANIE BIZNESOWE

Mediacje są relatywnie ekonomiczne czasowo i finansowo oraz przyjazne, pozasądowe narzędzie rozwiązania sporu w rodzinie, pracy, biznesie, wspólnocie mieszkaniowej lub sąsiedzkiej.

28

SPECJALISTYCZNE AUDYTY PRAWNE I OPTYMALIZACJA PRAWNA

Dążąc do zoptymalizowania swojej działalności pod względem podatkowym i prawnym należy zastosować sprawdzone rozwiązania.

29

WYWIADOWNIA GOSPODARCZA

Skuteczność i optymalizacja prowadzonego biznesu, wymaga stałego monitorowanie sytuacji majątkowej dłużnika, kompleksowej obsługi wierzytelności we współpracy z wywiadowniami gospodarczymi i kancelariami komorniczymi.

30

ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM

Prawnik na miarę nowoczesnego przedsiębiorstwa to osoba znająca nie tylko meandry prawa w zaciszu swojego pokoju, ale również świetnie czująca się u boku Prezesa firmy na spotkaniach biznesowych, lunchach, konferencjach, służąca „ad hoc” radą i wsparciem.

31

DORADZTWO STRATEGICZNE

Vito Corleone powiedział, że prawnik ze swoją teczką może zrobić więcej niż setka ludzi ze strzelbami.

32

ZARZĄDZANIE SIECIAMI SPRZEDAŻY

Złożoność regulacji prawnych kreujących zręby współpracy pomiędzy usługodawcą, a dystrybutorem (sprzedawcą) wymaga powierzenia specjalistom całości zagadnień związanych z prawnym przygotowaniem zasad takiej współpracy.

33

CONSULTING

Począwszy od definiowania strategii firmy poprzez reorganizację przedsiębiorstwa i zarządzanie finansowe, aż po zarządzanie kapitałem ludzkim oraz projektowanie i wdrażanie rozwiązań informatycznych.

34

DORADZTWO FINANSOWE

Rozwój firmy wymaga dywersyfikacji jej działalność i realizacji cele oraz ambicje jej właścicieli.

35

DORADZTWO UBEZPIECZENIOWE

Nasi specjaliści pomagają klientom indywidualnym i przedsiębiorstwom w wyborze najkorzystniejszego produktu ubezpieczeniowego z szerokiego wyboru ofert na rynku ubezpieczeń.

36

DORADZTWO PODATKOWE

Kompleksowe wsparcie przedsiębiorców w ramach usług doradztwa podatkowego .

37

USŁUGI KSIĘGOWE

Przepisy dotyczące księgowości, sprawozdawczości finansowej oraz podatków zmieniają się nieustannie.

38

SZKOLENIA

Profesjonalne szkolenia otwarte jak i zamknięte przeznaczone dla firm oraz instytucji to początek sukcesu każdego przedsięwzięcia.

39

INNE

W czym jeszcze możemy Ci pomóc?

Zapraszamy do kontaktu

od 10:00 do 17:00 :

Kontakt

bo każdy ma prawo do najlepszej obrony swych praw

od 2001 dla Was

Infolinia:

telefon:

telefon:

SMS24:

608 500 100