Copyright © 2020 - Kancelaria Klonowski

Polityka prywatności | RODO

Przeniesienie i rozbudowa strony na WebwaveCMS wraz z opieką: desigmo.com.pl

Odwiedź nas w mediach społecznościowych

Jesteśmy zespołem ekspertów specjalizujących się w odszkodowaniach. Jesteśmy specjalistyczną kancelarią odszkodowawczą, a nie firmą zajmującą się dochodzeniem roszczeń. Kancelaria Odszkodowawcza KOMPENSO to liderzy odszkodowań i specjaliści od przyszłości.

Odszkodowania powypadkowe dla poszkodowanych w całej Polsce.

Śmierć osoby bliskiej

Śmierć najbliższego nam człowieka na skutek zawinionego działania osoby trzeciej jest podstawą do uzyskania odszkodowania i zadośćuczynienia dla członków rodziny po stracie ich najbliższego.

Oskarżyciel posiłkowy

Pokrzywdzony zawsze powinien działań obok oskarżyciela publicznego czyli prokuratora. Każdy oskarżyciel posiłkowy ma status strony, a dzięki swojemu pełnomocnikowi może kontrolować proces.

Błędy medyczne

Pomoc osobom poszkodowanym przez błędy lekarzy, placówek medycznych, ich personelu wymaga interdyscyplinarnej wiedzy i wysokich kwalifikacji prawnych.

Wypadek komunikacyjny

Odzyskiwanie odszkodowań komunikacyjnych nie jest prostą sprawą, albowiem ubezpieczyciel dysponuje sztabem prawników. My specjalizujemy się w pomocy osobom poszkodowanym.

Odszkodowanie komunikacyjne z OC

W przypadku odmowy lub zaniżenia wypłaty odszkodowanie kancelaria jest w stanie wyegzekwować należne poszkodowanemu odszkodowanie.

Odszkodowanie komunikacyjne z AC

Dla posiadających ubezpieczenie autocasco przeważnie ubezpieczyciel proponuje wypłatę zaniżonego ubezpieczenia. My wyegzekwujemy całe należne Ci odszkodowanie.

Odszkodowanie komunikacyjne z NNW

Skutki następstw nieszczęśliwych wypadków są częstokroć bagatelizowane przez ubezpieczyciela. Nasza kancelaria odzyska wszelkie należne Ci roszczenia.

Pomylenie zakresu zabiegu

Błąd medyczny często wynika z pomyłki co do zakresu zabiegu. Z nami uzyskasz należne Ci odszkodowanie

Niewłaściwa opieka medyczna

Każdy pacjent ma prawo do uzyskania świadczeń zdrowotnych odpowiadającym wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej. W przypadku błędu każdy pacjent ma prawo do zadośćuczynienia.

Niezdiagnozowanie nowotworu

Niezdiagnozowana choroba nowotworowa pomimo wskazujących na nią objawów lub zaniechania zlecenia badań stanowi błąd medyczny za który masz prawo do odszkodowania

Niezdiagnozowanie złamania

Odpowiednio wczesne rozpoznanie złamania pozwala na wdrożenie właściwego w danym przypadku leczenia tj. zastosowania odpowiedniego unieruchomienia czy przeprowadzenia zabiegu ortopedycznego

Odmowa udzielenia świadczenia medycznego 

Obowiązkiem każdego lekarza jest niesienie pomocy osobom chorym. Nieuzasadniona odmowa, której skutkiem jest powstanie szkody jest podstawą do dochodzenia stosownego odszkodowania

Szkoda przy porodzie

Specyfiką tego tego typu spraw jest okoliczność, iż w rękach personelu medycznego pozostaje życie i zdrowie nie tylko pacjentki, ale i jej dziecka. Za każdy błąd przy porodzie należą Ci się roszczenie odszkodowawcze.

Zakażenie szpitalne

Ponad 90% roszczeń zgłaszanych jako zakażenia szpitalne dotyczą przypadków zarażenia pacjenta gronkowcem złocistym, HCV lub HBV. Za wszystkie zakażenia szpitalne należy się zadośćuczynienie.

Pozostawienie materiałów chirurgicznych

Pacjent poddając się zabiegowi chirurgicznemu powierza swoje życie i zdrowie personelowi medycznemu, który do operuje. Pozostawienie w ciele pacjenta materiałów chirurgicznych jest poważną szkodą.

Niewłaściwe podanie leku

Niewłaściwe wystawienie recepty przez lekarza, podanie niewłaściwych leków przez personel, jak również wydanie niewłaściwych leków przez farmaceutów i techników farmacji, jest poważnym błędem w sztuce.

Błędy stomatologiczne

Osobom poszkodowanym przez stomatologów, w tym chirurgów oraz protetyków oraz ich personel medyczny oferujemy pełen zakres w celu uzyskania odszkodowania i zadośćuczynienia za wszelkie błędy.

Błędy personelu medycznego  

Pomoc osobom poszkodowanym przez błędy lekarzy, placówek medycznych, ich personelu wymaga interdyscyplinarnej wiedzy i wysokich kwalifikacji prawnych. My jesteśmy gotowi Ci pomóc.

Niesłuszne pozbawienie wolności

Każda osoba wobec której zastosowano niewątpliwie niesłuszne tymczasowe aresztowanie, zatrzymanie lub środki zapobiegawcze za pośrednictwem kancelarii uzyska należne jej odszkodowanie

Odszkodowanie za areszt

Rekompensata przysługuje za niesłuszne skazanie. Z nami każdy niesłusznie osadzony otrzyma stosowne odszkodowanie oraz zadośćuczynienie.

Wypadek przy pracy

Poszkodowanym w wypadku przy pracy oraz członom ich rodzin zapewniamy wszelakie wsparcie i pomoc prawną.

Szkody pożarowe

Pożar jest zdarzeniem losowym, które z reguły ciężko przewidzieć. Niestety mogą one dotknąć każdego z nas, zaś ubezpieczyciele częstokroć odmawiają wypłaty odszkodowań. Powidz STOP takim praktykom

Szkody rolnicze

Rolnicy planując swoje uprawy myślą także o ubezpieczenie się od ryzyk powstania szkód w nich. Sprawa komplikuje się gdy za szkodę ubezpieczyciel odmawia wypłaty odszkodowania.

Wypadek rolniczy

Jako wypadek przy pracy określa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej albo w związku z nią.

Wypadek w gospodarstwie rolnym

Jeżeli na ternie gospodarstwa rolnego, w drodze do mieszkania, albo na swoją rolę, jak również podczas wykonywania prac poza gospodarstwem lub w drodze na miejsce czynności zdarzył Ci się wypadek i miałeś ubezpieczenie należy Ci się odszkodowanie.

Szkody pasażerów

Byłeś pasażerem linii lotniczej, kolei, transportu morskiego, autokarowego, osobowego i uległeś wypadkowi lub zniszczeniu uległo Twoje mienie nie zapominaj, że należy Ci się odszkodowanie.

Szkody lotnicze

Za wszelkie szkody związane z ruchem lotniczym należne Ci się pieniądze.

Odszkodowanie od lotniska za hałas

Mieszkasz w sąsiedztwie portu lotniczego, a dotychczas nie zostały wprowadzone uregulowania co do hałasu to masz szansę uzyskać należne odszkodowanie za nadmierny hałas

Odszkodowanie za opóźniony lot

Byłeś pasażerem, a Twój samolot się opóźnił albo lot został odwołany (nawet czarter), sprawdź czy przysługuje Ci odszkodowanie. My załatwimy za Ciebie wszelkie formalności

Odzyskanie za polisolokaty

Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym to polisolokata. Jeżeli w wyniku takiej umowy i likwidacji lokaty została pobrana Ci wysoka opłata likwidacyjna z nami odzyskasz te środki. 

Spory z bankami o kredyty "frankowe"

Kredyty frankowe czy to indeksowane czy denominowane oferowane przez banki częstokroć były udzielane z rażącym naruszeniem interesów kredytobiorców. Jeżeli miałeś lub masz taki kredyt z nami możesz zweryfikować podstawy jest prawidłowości i dochodzić roszczeń

Zalania, kradzieże i inne zdarzenia losowe

Jeżeli posiadałeś ubezpieczenie i uległeś obojętnie jakiemu zdarzeniu losowemu, a ubezpieczyciel odmówił Ci wypłaty odszkodowania lub zaniżył jego wartość to nie przechodź obok tego obojętnie. Z nami odzyskasz swoje pieniądze.

Zaniżone odszkodowania kosztorysowe

Ubezpieczyciel w ponad 93% przypadków zaniża odszkodowania samochodowe ze szkód zgłaszanych z OC lub AC. Prześlij nam otrzymany od ubezpieczyciela kosztorys oraz ostateczną decyzję a my zweryfikujemy ile pieniędzy Ci się jeszcze należy

Szkody na pojazdach

Każda szkoda na pojeździe jeżeli powstała z braku winy poszkodowanego z wyjątkiem szkód z AC podlega likwidacji. Kancelarii zapewnia Ci pełną pomoc od chwili powstania szkody aż do jej pełnej likwidacji.

Roszczenia za błędy urzędnicze

Z nami nie jesteś bezradny wobec błędów urzędników. Masz prawo ubiegać się o to, by winny odpowiedział za pomyłkę.

ODSZKODOWANIA

Powrót do strony głównej

bo każdy ma prawo do najlepszej obrony swych praw

od 2001 dla Was

Infolinia:

telefon:

telefon:

SMS24:

608 500 100