Copyright © 2020 - Kancelaria Klonowski

Polityka prywatności | RODO

Przeniesienie i rozbudowa strony na WebwaveCMS wraz z opieką: desigmo.com.pl

Odwiedź nas w mediach społecznościowych

Roszczenie o zapłatę odsetek od zaległych odsetek od chwili wytoczenia o nie powództwa znajduje oparcie w treści art. 482 § 1 KC. Wniesienie powództwa otwiera powodowi możliwość żądania odsetek od tych za opóźnienie, ale początek ich wymagalności przypada na dzień wniesienia powództwa. Zawarte w art. 482 § 1 KC wyrażenie od zaległych odsetek można żądać odsetek za opóźnienie od chwili wytoczenia o nie powództwa odnosi się wprost do powództwa o odsetki za opóźnienie.

 

Odsetki od zaległych odsetek wolno pobierać od chwili wytoczenia powództwa o zaległe odsetki (zob. też uchwała Sądu Najwyższego z dnia 18 maja 1994 roku, sygn. akt III CZP 70/94, Wok. 1994, Nr 9; wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 12 lutego 1992 roku, sygn. akt I ACR 31/92, OSA 1992, Nr 7-8, poz. 62; wyrok Sądu Najwyższego z dnia 25 października 2002 roku, sygn. akt IV CKN 1430/00, Wok. 2003, Nr 8; zob. też np. K. Zagrobelny, w: Gniewek, Machnikowski, Komentarz KC 2014, s. 962).Wytoczenie powództwa o zasądzenie odsetek z tytułu opóźnienia świadczenia głównego za okres do chwili zapłaty nie daje podstaw do żądania odsetek od tych odsetek (tak Z. Strus, Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 5 października 1994 roku, sygn. akt III CZP 128/94, PS 1995, Nr 5, poz. 107). Zasądzenie skapitalizowanych zaległych odsetek z odsetkami za opóźnienie wyłącza możliwość dochodzenia odsetek od tych odsetek (tak postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 17 lutego 1997 roku, sygn. akt II CKU 3/97, OSNC 1997, Nr 6-7, poz. 86).

 

W tym stanie rzeczy zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda odsetek od odsetek od chwili wytoczenia powództwa jest całkowicie uzasadniony.

 

Radosław Klonowski

wspólnik zarządzający Kancelarii Prawnej Klonowski & Marek sp.k.

 

Kancelaria prawna Klonowski

tel. +48 22 300 89 89

kom. +48 794 470 000

kom. +48 882 200 100

SMS24: +48 608 500 100

 

Kapitalizacja odsetek od chwili wniesienia powództwa

24 kwietnia 2021

Powrót do artykułów

Powrót do strony głównej

bo każdy ma prawo do najlepszej obrony swych praw

od 2001 dla Was

Infolinia:

telefon:

telefon:

SMS24:

608 500 100