608 500 100

Infolinia:

telefon:

telefon:

SMS24:

od 2001 dla Was

bo każdy ma prawo do najlepszej obrony swych praw

Powrót do strony głównej

Powrót do artykułów

13 sierpnia 2022

Pierwsze spotkanie z syndykiem

Jeśli rozważasz ogłoszenie upadłości i rozpoczęcie całego postępowania upadłościowego, zapewne jesteś ciekawy tego, jak wyglądają wszystkie najważniejsze etapy, które Cię czekają. Który z nich jest najtrudniejszy, który najdłuższy, a który najmniej przyjemny? Właśnie to wszystko staram się wyjaśnić w serii artykułów dotyczącej upadłości konsumenckiej na moim blogu – zachęcam do ich przeczytania.

 

W marcu 2020 roku ustawa dotycząca upadłości konsumenckiej została „uproszczona”, w związku z czym znaczna część osób, które starają się o ogłoszenie upadłości, za pierwsze spotkanie z „drugą stroną” będzie mogła uznać właśnie spotkanie z syndykiem, które chciałbym Ci dzisiaj scharakteryzować. Jak wygląda spotkanie z syndykiem? Czy należy się go obawiać?

 

Czy warto obawiać się spotkania z syndykiem?

 

W związku z nowelizacją ustawy, o której napisałem powyżej, obecnie najczęściej konsument, który stara się o upadłość nie musi stawiać się na rozprawie. Możesz więc nie obawiać się zadawanych w Sądzie pytań czy uczestniczenia w toczącym się postępowaniu. Jeżeli nigdy do tej pory nie miałeś styczności ze światem prawa, zapewne sytuacja, w której się znajdujesz, jest dla Ciebie co najmniej stresująca.

 

Powinieneś jednak wiedzieć, że w związku z tym, że nie musisz stawiać się w Sądzie, tak naprawdę pierwsza osoba, z którą będziesz miał styczność jako konsument, który ogłosił upadłość, to właśnie syndyk. To jemu będziesz musiał się podporządkować. Oprócz tego, ma on także prawo do zadawania Ci pytań, proszenia o wyjaśnienia czy kontrolowania. Zapewne dla żadnej ze stron nie jest to przyjemna sytuacja. Syndyk będzie również zarządzał Twoim dorobkiem (tzw. masą upadłości), na co nie będziesz miał żadnego wpływu.

 

Jak wygląda pierwsze spotkanie z syndykiem?

 

We wniosku o ogłoszenie upadłości znajdują się pola na Twój numer telefonu albo adres e-mail. Ich wypełnienie znacznie usprawnia cały proces i przyspiesza postępowanie. W związku z tym, iż większość spraw prowadzona jest bez Twojej obecności, w trybie niejawnym, jest to bardzo istotne. Niedługo po tym, jak Twoja upadłość zostanie ogłoszona, syndyk powinien się z Tobą skontaktować telefonicznie i ustalić spotkanie. Może to mieć miejsce w jego kancelarii lub w Twoim miejscu zamieszkania.

 

Pierwsze spotkanie z syndykiem zazwyczaj jest niedługie i formalne. W jego trakcie będziesz musiał odpowiedzieć na pytania dotyczące przyczyn niewypłacalności, tego, co wlicza się w skład Twojego majątku, jakie czynności można podjąć, aby go zbyć oraz spraw związanych z Twoją sytuacją mieszkaniową, zawodową oraz rodzinną.

 

Czym zajmuje się syndyk? Kolejne etapy postępowania

 

Po Waszym pierwszym spotkaniu, syndyk będzie musiał „zbadać” wszystkie składniki Twojego majątku, opierając się na wniosku o upadłość, który złożyłeś. Definitywnie nie unikniesz spotkania w Twoim miejscu zamieszkania. Podczas niego syndyk ma obowiązek spisać cały majątek oraz go obejrzeć. Najczęściej takie spotkanie jest udokumentowane w postaci zdjęć. Dodatkowo, zostaniesz także poproszony o podpisanie oświadczenia. Wszystko to pozwala syndykowi na stworzenie dokładnej dokumentacji oraz zweryfikowanie wniosku o upadłość, który złożyłeś.

 

Do następnych zadań syndyka będzie należeć wizyta w Twoim banku, w trakcie której przedłoży on istotne dokumenty, które mogą dotyczyć zamknięcia albo też przejęcia Twoich kont bankowych. Syndyk powinien również odwiedzić Twoją placówkę pocztową, ponieważ od tej pory cała Twoja korespondencja powinna być kierowana na jego adres. Do obowiązków syndyka zalicza się także powiadomienie wszystkich Twoich wierzycieli, o tym, że ogłosiłeś upadłość, ujawnienie postanowienia o ogłoszeniu upadłości w księdze wieczystej oraz we wszystkich rejestrach, do których jest wpisany Twój majątek. Zaliczamy do tego również powiadomienie o upadłości instytucji komorniczych, banków oraz wierzycieli.

 

Kim tak właściwie jest syndyk i dlaczego warto z nim współpracować?

 

Aby jak najlepiej przygotować się do spotkania z syndykiem, odpowiedzmy sobie jeszcze na kilka istotnych pytań. Jak już wiesz, syndyk sprawuje bardzo ważną rolę w Twoim postępowaniu o upadłość. Zawsze wyznacza go Sąd w wydanym postanowieniu o ogłoszeniu upadłości. Możemy powiedzieć, że niejako to właśnie syndyk, pozostając pod kontrolą sędziego, prowadzi postępowanie upadłościowe. To także łącznik pomiędzy wierzycielami, Sądem oraz Tobą.

 

Powinieneś wiedzieć o tym, że powinieneś ściśle współpracować z syndykiem, na bieżąco przekazywać mu niezbędne dokumenty i informacje oraz wypełniać jego zarządzenia. Jeśli będziesz unikał wypełniania swoich obowiązków, syndyk może wystąpić do Sądu z wnioskiem o umorzenie Twojego postępowania. Dobra współpraca z syndykiem jest więc w Twoim jak najlepszym interesie.

 

Co przygotować na pierwsze spotkanie z syndykiem?

 

Podczas pierwszego spotkania z syndykiem niezbędne będą przede wszystkim dokumenty, z którymi wystąpiłeś do Sądu. Zdecydowanie wystarczy kopia wniosku o ogłoszenie upadłości wraz ze wszystkimi załącznikami. Zadaniem syndyka jest już na początku jak najlepiej zapoznać się z Twoją sytuacją prawną, majątkową i osobistą. Możesz więc przygotować wszystkie przydatne w tym celu dokumenty – wyciągi z kont bankowych, informacje o tym, jakie świadczenia pobierasz czy umowa o pracę.

 

Czy syndyk może zabrać ważne dla Ciebie przedmioty?

 

Obowiązkiem syndyka jest stworzenie spisu inwentarza, a więc oszacowanie tego, jaki masz majątek i które jego części można będzie sprzedać. Nie bój się jednak, nie zabierze Ci majątku już w trakcie pierwszego spotkania. Jeśli jednak ustali, że posiadasz wartościowe rzeczy, których nie wyłącza się z masy upadłości, to może już podczas pierwszego kontaktu z Tobą ustalić, czy możesz z nich skorzystać i je sprzedać oraz w jaki sposób przekażesz je syndykowi.

 

Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, pamiętaj o tym, że syndyk też człowiek i z pewnością poinformuje Cię o tym, jakie masz prawa i obowiązki a także o tym, jakie będą wszystkie, podjęte przez niego działania, czy jak ma zamiar się z Tobą kontaktować i czego – w ramach Waszej współpracy – od Ciebie oczekuje.

 

 

Radosław Klonowski

wspólnik zarządzający Kancelarii Prawnej Adwokatów i Radców Prawnych Klonowski & Marek sp.k.

upadłość konsumencka, układ konsumencki, upadłość przedsiębiorcy, sprawy restrukturyzacyjne i upadłościowe

 

Kancelaria prawna Klonowski

tel. +48 22 300 89 89

kom. +48 794 470 000

kom. +48 882 200 100

SMS24: +48 608 500 100

 

Odwiedź nas w mediach społecznościowych

Polityka prywatności | RODO

Copyright © 2020 - Kancelaria Klonowski