608 500 100

Infolinia:

telefon:

telefon:

SMS24:

od 2001 dla Was

bo każdy ma prawo do najlepszej obrony swych praw

Powrót do strony głównej

Powrót do artykułów

04 czerwca 2022

Rozwód bez orzekania o winie

Rozwód bez orzekania o winie, zwany też rozwodem za porozumieniem stron, jest najszybszą i najmniej bolesną formą zakończenia związku małżeńskiego. Nie wymaga on przeprowadzenia skomplikowanego postępowania dowodowego, zaś strony wychodzą z procesu stosunkowo najłagodniej „poobijane”.

 

Jak powinien wyglądać pozew w sprawie rozwodu bez orzekania o winie? Jaka jest różnica pomiędzy rozwodem bez orzekania o winie a rozwodem z takim orzeczeniem? Wszystkie te pytania znajdą swoją odpowiedź we wpisie, który właśnie czytasz.

 

Jak powinien wyglądać pozew w sprawie rozwodu bez orzekania o winie?

 

Pozew w sprawie rozwodu bez orzekania o winie powinien wyglądać w zasadzie identycznie, jak w każdej innym procesie rozwodowym. Jedyną zasadniczą różnicą jest brak konieczności wskazywania środków dowodowych, w postaci na przykład zeznań świadków. Nie trzeba tym samym podawać ich danych osobowych.

 

Odnośnie środków dowodowych przy rozwodzie bez orzekania o winie, musisz wiedzieć, że nie unikniesz swojego przesłuchania w charakterze strony.

 

Dlaczego?

 

Dowód z przesłuchania stron, a więc współmałżonków, w sprawach o rozwód ma charakter obligatoryjny. Oznacza to, że jego przeprowadzenie jest obowiązkowe. Nawet uznanie powództwa, czy też przyznanie okoliczności faktycznych przez stronę pozwaną, nie zwalnia Sądu z takiej konieczności.

 

Dowód z przesłuchania stron w sprawach rozwodowych, jest przeprowadzany przez Sąd z urzędu, a więc z jego własnej inicjatywy. Oznacza to, że nie jest potrzebny wniosek stron w tym zakresie.

 

Co do innych środków dowodowych, to nie będą one potrzebne. Sąd bowiem przy procesie tego rodzaju nie analizuje zbyt głęboko przyczyn rozpadu małżeństwa. Jego zadaniem jest dokonanie oceny, czy pomiędzy małżonkami rzeczywiście nastąpił trwały i zupełny rozpad pożycia, jak również czy poprzez orzeczenie rozwodu na ustalonych warunkach nie ucierpi dobro wspólnych dzieci.

 

Pozew w takiej sprawie, co bardzo ważne, powinien także wniosek i zgodę obu stron na rozwód bez orzekania o winie. Musi ona być popierana przez cały przebieg postępowania. Oczywiście, jeśli któraś ze stron w trakcie procesu „rozmyśli” się i zażąda jednak, aby Sąd orzekł o wyłącznej winie drugiego ze współmałżonków w rozpadzie związku, wówczas Sąd nie będzie miał wyjścia – będzie się musiał zająć sprawą pod tym właśnie kątem. 

 

Jaka jest różnica pomiędzy rozwodem bez orzekania o winie a rozwodem z takim orzeczeniem?

 

Najważniejszą różnicą pomiędzy między rozwodem z orzekaniem o winie a bez orzekania o winie, jest sposób ukształtowania przez Sąd rodzinny obowiązku alimentacyjnego przysługującego od jednego z byłych współmałżonków na rzecz drugiego. Jego istotą jest dostarczanie uprawnionemu przez zobowiązanego środków utrzymania.

 

Jeśli Sąd odstępuje od orzekania w procesie rozwodowym o winie, wówczas każdy z byłych współmałżonków, który znajdzie się w stanie niedostatku, jest uprawniony do żądania od drugiego z nich świadczeń alimentacyjnych. Ich zakres wyznacza się w granicach odpowiadających usprawiedliwionym potrzebom uprawnionego oraz możliwościom zarobkowym i majątkowym zobowiązanego.

 

Co oznacza stan niedostatku?

 

W niedostatku znajduje się nie tylko taka osoba, która nie dysponuje żadnymi środkami utrzymania, ale także taka, której usprawiedliwione potrzeby nie są w pełni zaspokojone.

 

Usprawiedliwione potrzeby

 

Pojęcie usprawiedliwionych potrzeb obejmuje zarówno potrzeby materialne, jak i niematerialne, w skrócie - wszystkie te, które umożliwiają człowiekowi godziwą egzystencję.

 

W praktyce jako potrzeby tego rodzaju można wymienić przykładowo:

  • koszty utrzymania na poziomie odpowiadającym poziomowi życia zobowiązanego do płacenia alimentów,

  • koszty rozwoju osobistego zgodnie ze zwyczajami przyjętymi w danych grupach społecznych,

  • zapewnienie warunków mieszkaniowych, wypoczynkowych, w zakresie ubrań, kosmetyków, dostępu do rozrywki na poziomie odpowiadającym poziomowi sprzed rozwodu etc.

 

Co to jest zdolność zarobkowa?

 

Zdolność zarobkowa to wysokość zarobków jakie dana osoba mogłaby osiągać zgodnie ze swoimi możliwościami. Chodzi więc nie o rzeczywiście osiągane dochody, ale o to jaki ich poziom byłby dla danej osoby dostępny. Inaczej określając, ile by zarabiała, gdyby tylko chciała i wykorzystała wszystkie dostępne jej środki w tym zakresie.

 

Zdolność zarobkowa oceniana jest przez Sąd z punktu widzenia doświadczenia życiowego i zasad współżycia społecznego. Bierze się więc pod uwagę takie okoliczności, jak wykształcenie zobowiązanego, jego doświadczenie zawodowe, umiejętności, etc. Sąd uwzględnia także istnienie tzw. zdolności majątkowej, a więc wartość majątku jakim dysponuje zobowiązany.

 

 

Radosław Klonowski

wspólnik zarządzający Kancelarii Prawnej Klonowski & Marek sp.k.

rozwody, podziały majątku i sprawy rodzinne

 

Kancelaria prawna Klonowski

tel. +48 22 300 89 89

kom. +48 794 470 000

kom. +48 882 200 100

SMS24: +48 608 500 100

Odwiedź nas w mediach społecznościowych

Polityka prywatności | RODO

Copyright © 2020 - Kancelaria Klonowski