608 500 100

Infolinia:

telefon:

telefon:

SMS24:

od 2001 dla Was

bo każdy ma prawo do najlepszej obrony swych praw

Powrót do strony głównej

Powrót do artykułów

03 czerwca 2022

Rozwód czy separacja?

Wiele osób, w których małżeństwie doszło do rozkładu pożycia zastanawia się czy wystąpić o rozwód, czy też o ustanowienie separacji. Obydwie te instytucje prawa rodzinnego pomimo, że są zbliżone... to jednak wywołują zupełnie inne skutki prawne. Jakie?

 

Co warto wybrać – rozwód czy separację i dlaczego? Zaraz postaramy się to wyjaśnić.

 

Jakie są skutki prawne separacji?

 

Wskutek orzeczenia przez Sąd separacji, następuje rozluźnienie więzi prawnej pomiędzy małżonkami, co jest oczywistym następstwem istniejącego już od dłuższego czasu stanu faktycznego, czyli zupełnego rozkładu pożycia.

 

Sąd wydając wyrok separacyjny, orzeka czy i który z małżonków ponosi winę za taki stan rzeczy. Jednak na zgodne żądanie małżonków, może tego zaniechać, co wywołuje takie skutki, jak gdyby żaden z małżonków nie ponosił winy.

 

W wyroku orzekającym separację, Sąd rozstrzyga także o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków i kontaktach rodziców z dzieckiem. Wskazuje również, w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka, a więc o alimentach.

 

Orzeczenie separacji powoduje powstanie pomiędzy współmałżonkami stanu rozdzielności majątkowej. Oznacza to, że zniesiona zostaje ustawowa wspólność małżeńska, przestaje istnieć majątek wspólny, a powstają dwie odrębne, osobiste masy majątkowe, zarządzane w sposób całkowicie samodzielny. Małżonkowie także nie dziedziczą po sobie.

 

Jeżeli małżonkowie zajmują wspólne mieszkanie, Sąd w wyroku orzekającym separację rozstrzyga także o sposobie korzystania z niego przez czas wspólnego w nim zamieszkiwania. W wypadkach wyjątkowych, gdy jeden z małżonków swym rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie, Sąd może nakazać jego eksmisję na żądanie drugiej osoby.

 

Na zgodny wniosek stron sędzia może w wyroku orzec również o podziale wspólnego mieszkania albo o przyznaniu go jednemu z małżonków, jeżeli drugi z nich wyraża zgodę na jego opuszczenie bez dostarczenia lokalu zamiennego i pomieszczenia zastępczego... o ile podział bądź jego przyznanie jednemu z małżonków są możliwe.

 

Na wniosek żony lub męża, Sąd może w wyroku orzekającym separację dokonać również podziału majątku wspólnego, jeżeli jego przeprowadzenie nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu.

 

Zasadą jest, że orzekając o wspólnym mieszkaniu małżonków Sąd uwzględnia przede wszystkim potrzeby dzieci i małżonka, któremu powierza wykonywanie władzy rodzicielskiej.

 

Jakie są różnice pomiędzy separacją a rozwodem?

 

Aby zadecydować co wybrać – rozwód czy separację, należy odpowiedzieć na pytanie czym obie te instytucje się różnią.

 

Musisz wiedzieć, że orzeczenie separacji pociąga za sobą takie skutki prawne, jak rozwiązanie małżeństwa przez rozwód, jednakże z kilkoma istotnymi odmiennościami.

 

Zasadnicze różnice pomiędzy rozwodem a separacją sprowadzają się do następujących elementów:

  • separacja, w przeciwieństwie do rozwodu, nie powoduje ustania związku małżeńskiego. Oznacza to, że w świetle prawa osoby wobec których została orzeczona, nadal pozostają małżeństwem.

  • separacja jest stanem odwracalnym. Wskutek przeprowadzenia procedury jej zniesienia, małżonkowie automatycznie powracają do statusu, jaki mieli przed wyrokiem separacyjnym, co w przypadku rozwodu jest niedopuszczalne,

  • osoby wobec których orzeczono separację, nie mają prawa do nawiązania ponownego związku małżeńskiego,

  • osoby takie nie mogą również dokonać zmiany nazwiska i powrócić do jego brzmienia sprzed zawarcia związku małżeńskiego,

  • w stanie separacji małżonkowie, jeżeli wymagają tego względy słuszności, mają obowiązek udzielania sobie wzajemnej pomocy. Wynika to z faktu, że małżeństwo w dalszym ciągu istnieje,

  • w przypadku separacji musi nastąpić zupełny rozkład pożycia małżeńskiego, jednakże, w przeciwieństwie do rozwodu, nie może on mieć charakteru trwałego.

 

Rozwód czy separacja - co wybrać?

 

Zagadnienie, co wybrać – rozwód czy separację sprowadza się do rozstrzygnięcia, czy zdaniem współmałżonków istnieje jeszcze możliwość dalszego trwania ich związku.

 

Jeżeli jej nie widzicie, najlepszym rozwiązaniem będzie podjęcie decyzji o przeprowadzeniu procedury rozwodowej.

 

Powinieneś jednak wiedzieć, iż procedura separacyjna jest łatwiejsza do przeprowadzenia przed sądem. Wynika to z faktu, iż strony są zwolnione z obowiązku udowadniania, że rozkład pożycia jest trwały.

 

Jest ona także tańsza od rozwodu, gdyż stała opłata sądowa w jego przypadku wynosi 600 zł, podczas gdy separacja orzekana na zgodny wniosek współmałżonków „kosztuje” jedynie 100 zł.

 

 

Radosław Klonowski

wspólnik zarządzający Kancelarii Prawnej Klonowski & Marek sp.k.

rozwody, podziały majątku i sprawy rodzinne

 

Kancelaria prawna Klonowski

tel. +48 22 300 89 89

kom. +48 794 470 000

kom. +48 882 200 100

SMS24: +48 608 500 100

Odwiedź nas w mediach społecznościowych

Polityka prywatności | RODO

Copyright © 2020 - Kancelaria Klonowski