608 500 100

Infolinia:

telefon:

telefon:

SMS24:

od 2001 dla Was

bo każdy ma prawo do najlepszej obrony swych praw

Powrót do strony głównej

Powrót do artykułów

04 czerwca 2022

Rozwód za porozumieniem stron

Strony małżeństwa, które nie chcą wikłać się w długotrwały i na ogół pełen „prania brudów” proces rozwodowy z orzekaniem o winie, mogą zdecydować się na tzw. rozwód za porozumieniem stron. Jest to potoczna nazwa rozwodu bez orzekania o winie.

 

Rozwód z orzekaniem o winie, czy za porozumieniem stron?

 

Oczywiście wybór, czy przeprowadzić rozwód z orzekaniem o winie, czy też bez takiego elementu, zależy od indywidualnych uwarunkowań oraz okoliczności danej sprawy.

 

Za wyborem drogi tzw. „szybkiego rozwodu” przemawia jednak w sposób jednoznaczny szereg argumentów, w tym:

  • procedura rozwodowa w tym przypadku jest łatwiejsza i krótsza. Orzeczenie może zapaść nawet już na pierwszym posiedzeniu Sądu. Nie musi on bowiem przeprowadzać tak skomplikowanego postępowania dowodowego, jak w przypadku rozwodu z orzekaniem o winie,

  • strony oraz ich małoletnie dzieci nie są poddane takiej dawce stresu, jaka ma miejsce w razie długotrwałego procesu rozwodowego z orzekaniem o winie,

  • przeprowadzenie takiego rozwodu jest tańsze,

  • pomimo takiego rozwodu strony na ogół zachowują poprawne relacje osobiste pomiędzy sobą. Po prostu daje on mniej okazji do wzajemnego znienawidzenia się przez byłych współmałżonków niż postępowanie polegające na wzajemnym, zażartym udowodnianiu sobie winy w rozkładzie pożycia.

 

Kiedy można przeprowadzić rozwód za porozumieniem stron?

 

Warunkiem orzeczenia przez Sąd rozwodu, także za porozumieniem stron, jest zaistnienie tzw. pozytywnych przesłanej rozwodowych i jednoczesne nieziszczenie się przesłanek o charakterze negatywnym.

 

Przesłanki pozytywne

 

Istota pozytywnych przesłanek rozwodowych sprowadza się do zastrzeżenia, iż rozwód jest dopuszczalny tylko i wyłącznie wówczas, gdy pomiędzy małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia.

 

Co oznacza zupełny rozkład pożycia?

 

Musisz wiedzieć, że pożycie małżeńskie obejmuje prowadzenie wspólnego gospodarstwa domowego oraz utrzymywanie stosunków cielesnych przez małżonków, którzy są połączeni ścisłym węzłem uczuciowym. W związku z tym trwały rozkład pożycia to sytuacja, w której przestała istnieć co najmniej jeden z wymienionych powyżej, zasadniczych elementów związku małżeńskiego: uczuciowy, fizyczny oraz gospodarczy.

 

Z kolei trwały rozkład pożycia oznacza, iż nie rokuje on szans na zmianę wyżej opisanego stanu rzeczy, a więc strony nie istnieje szansa, iż strony małżeństwa do siebie powrócą. Oczywiście każdorazowo ocenia to Sąd, orzekający w danej sprawie.

 

Przesłanki negatywne

 

Sąd rodzinny nie może orzec rozwodu, gdy zaistnieją tzw. negatywne przesłanki rozwodowe, a więc gdy przeciwko rozwiązaniu małżeństwa przemawiają:

  • dobro wspólnych małoletnich dzieci współmałżonków,

  • zasady współżycia społecznego,

  • fakt, iż z żądaniem orzeczenia rozwodu wystąpił małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia.

 

W jaki sposób można przeprowadzić rozwód za porozumieniem stron?

 

Sąd może orzec rozwiązanie związku małżeńskiego poprzez rozwód bez orzekania o winie, tylko na wspólny, zgodny wniosek obojga małżonków. Tym samym, zanim wniosą oni pozew, muszą uprzednio dojść do pełnego porozumienia we wszystkich ewentualnych kwestiach spornych. Dotyczy to zarówno spraw czysto osobistych pomiędzy nimi, związanych z byłym już pożyciem małżeńskim, jak i związanych z ich małoletnimi dziećmi.

 

Muszą oni bowiem reprezentować w Sądzie całkowicie tożsame stanowiska, co do najważniejszych wspólnych spraw.

 

Aby została wszczęta procedura rozwodowa za porozumieniem stron, konieczne jest:

  • wytoczenie powództwa, a więc wniesienie pozwu,

  • wskazanie w nim, iż strony zgodnie wnoszą o orzeczenie rozwodu bez orzekania o winie którejkolwiek z nich,

  • przedstawienie Sądowi porozumienia rodzicielskiego, tzw. rodzicielskiego planu wychowawczego.

 

Co to jest porozumienie rodzicielskie?

 

Porozumienie rodzicielskie, zwane też rodzicielskim planem wychowawczym to pisemne porozumienie małżonków, które obejmuje sposób wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywania kontaktów z dzieckiem po rozwodzie. Może ono także obejmować inne postanowienia, w szczególności odnośnie wysokości alimentów na rzecz dzieci.

 

Jest ono przedstawiane Sądowi, który z reguły je uwzględnia, jeżeli jest zgodne z dobrem małoletnich.

 

Musisz wiedzieć, że przedmiotowe porozumienie nie ma charakteru obligatoryjnego. Oznacza to, że jego złożenie nie jest obowiązkowe, zaś od jego złożenia nie zależy orzeczenie przez Sąd rozwodu za porozumieniem stron. Jednakże, z praktyki orzeczniczej wynika w sposób jednoznaczny, że ułatwia ono przeprowadzenie rozwodu i znacznie go przyśpiesza.

 

Do jakiego Sądu się zwrócić, aby uzyskać rozwód za porozumieniem stron?

 

Sądem właściwym dla skierowania pozwu o rozwód jest Sąd Okręgowy, w którego obszarze działania małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich w dalszym ciągu w nim przebywa. Z braku takiej podstawy wyłącznie właściwy jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej, a jeżeli i tej podstawy nie ma – sąd miejsca zamieszkania powoda.

 

Czy rozwód za porozumieniem stron jest tańszy od rozwodu z orzekaniem o winie?

 

Na tak postawione pytanie trzeba odpowiedzieć twierdząco. Wprawdzie początkowa stała opłata sądowa ma taką samą wysokość, a więc 600 zł, jednakże w razie orzeczenia rozwodu na zgodny wniosek stron bez orzekania o winie sąd zwraca stronie z urzędu połowę jej wartości, a więc 300 zł. Następuje to po uprawomocnieniu się wyroku.

 

O skutkach prawnych orzeczenia rozwodu za porozumieniem stron dowiesz się z innego mojego artykułu - „Rozwód bez orzekania o winie”.

 

 

Radosław Klonowski

wspólnik zarządzający Kancelarii Prawnej Klonowski & Marek sp.k.

rozwody, podziały majątku i sprawy rodzinne

 

Kancelaria prawna Klonowski

tel. +48 22 300 89 89

kom. +48 794 470 000

kom. +48 882 200 100

SMS24: +48 608 500 100

Odwiedź nas w mediach społecznościowych

Polityka prywatności | RODO

Copyright © 2020 - Kancelaria Klonowski