608 500 100

Infolinia:

telefon:

telefon:

SMS24:

od 2001 dla Was

bo każdy ma prawo do najlepszej obrony swych praw

Powrót do strony głównej

Powrót do artykułów

13 czerwca 2022

Ile kosztuje rozwód?

Decydując się na rozwód, musisz się liczyć nie tylko z koniecznością przeprowadzenia czasami długotrwałego i niezbyt miłego procesu, ale także ze ściśle określonymi kosztami. Oczywiście ich wielkość będzie zależała od tego, czy będziesz reprezentował samego siebie, czy też skorzystasz pomocy profesjonalnego prawnika. Swoje znaczenie ma także zakres samego postępowania, a więc czy na przykład wniesiesz jednocześnie o podział majątku wspólnego.

 

Ile kosztuje rozwód? Od czego to zależy? Co wpływa na zwiększenie jego kosztów? Na wszystkie te pytania odpowiem Ci w niniejszym wpisie.

 

Jakie są koszty rozwodu?

 

Koszty rozwodu, uzależnione są od tego na jaki wariant postępowania się decydujesz.

 

Mogą się na nie składać następujące elementy:

  • opłata sądowa,

  • wynagrodzenie pełnomocnika procesowego,

  • wynagrodzenie mediatora,

  • koszty związane z przeprowadzaniem środków dowodowych,

  • dodatkowe wydatki uzależnione od zakresu postępowania.

 

Jaka jest wysokość opłaty sądowej?

 

Osoba wnosząca pozew o rozwód zobowiązana jest do uiszczenia stałej opłaty sądowej w wysokości 600 zł.

W jaki sposób ją uiścić oraz jaki są skutki jej niewniesienia przeczytasz w artykule pt. „Pozew rozwodowy” 

 

Zwolnienie od kosztów sądowych

 

W przypadku, gdy powód nie jest w stanie uiścić przedmiotowej opłaty z uwagi na swój stan majątkowy, wówczas może złożyć wniosek o zwolnienie go od kosztów postępowania sądowego w całości lub w części. Wniosek taki może być zawarty już w samym pozwie lub złożony osobno w późniejszym czasie, w tym także do protokołu sądowego.

 

Warunkiem uzyskania takiego zwolnienia jest wykazanie, że występująca o to osoba nie jest w stanie ponieść kosztów sądowych bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.

 

Do wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych powinno być dołączone oświadczenie obejmujące szczegółowe dane o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania osoby ubiegającej się o zwolnienie od kosztów. Ma ono postać urzędowego formularza, który można pobrać na stronie internetowej Sądu lub Ministerstwa Sprawiedliwości.

 

Wniosek należy potwierdzić odpowiednimi dokumentami. Może to być na przykład odcinek renty, zaświadczenie o zarobkach, wypełniony druki PIT oraz wszelka dokumentacja potwierdzająca wydatki bieżące w postaci czynsz najmu, opłat za energię elektryczną, gaz etc.

 

Jeżeli Sąd zwolni wnioskodawcę od ponoszenia kosztów sądowych w całości, wówczas nie poniesie on żadnych kosztów w postępowaniu rozwodowym. Zwolnienie może być również tylko częściowe, co oznacza, że dotyczyć będzie tylko określonej kwoty - na przykład 400 zł. W takiej sytuacji powód będzie musiał uiścić resztę opłaty od pozwu.

 

Jakie jest wynagrodzenie pełnomocnika procesowego?

 

W sprawie o rozwód możesz korzystać z zastępstwa procesowego. Może je zapewnić profesjonalny pełnomocnik w postaci adwokata lub radcy prawnego. W taki wypadku będziesz musiał uiścić stosowane wynagrodzenie, które każdorazowo ustala poprzez negocjacje z Klientem. Na ogół jest to kwota w wysokości od 2.000, 00 zł do 5.000, 00 i więcej.

 

Poza tym, będziesz musiał także uiścić opłatę skarbową od pełnomocnictwa w wysokości 17  zł do właściwego Urzędu Miasta.

 

Możesz także wystąpić o przydzielenie przez Sąd pełnomocnika z urzędu. Zasady są takie same jak przy zwolnieniu od kosztów sądowych.

 

Jakie jest wynagrodzenie mediatora?

 

Sąd w trakcie procesu rozwodowego może także skierować strony, za ich zgodą, na mediację.

 

Koszt mediacji to ok. 150 zł za pierwsze spotkanie oraz 100 zł za każde kolejne. Jeżeli małżonkowie posiadają wspólne małoletnie dzieci, Sąd może również zlecić przeprowadzenie wywiadu środowiskowego przez kuratora rodzinnego. W tym przypadku opłata będzie wynosić ok. 80 zł.

 

Jakie są koszty związane z przeprowadzaniem środków dowodowych?

 

Dodatkowe koszty rozwodowe generuje postępowanie dowodowe.

 

Jeśli strony posiadają małoletnie dzieci i nie wiadomo, jak rozwód wpłynie na ich dobro, wówczas Sąd może zarządzić sporządzenie opinii przez Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów. Jej koszt jest różny i może wynosić od 500,00 do 2.000,00 zł.

 

W trakcie procesu rozwodowego może także zajść potrzeba przeprowadzenia opinii biegłego. Jej koszt to średnio 500 – 1.000,00 zł.

 

Jakie są dodatkowe wydatki uzależnione od zakresu postępowania?

 

Koszty rozwodu uzależnione są również od stopnia skomplikowania postępowania w tym przedmiocie.

 

Jeżeli będziesz żądał przeprowadzenia eksmisji małżonka ze wspólnego mieszkania, będziesz musiał uiścić dodatkową opłatę w wysokości 200 zł.

 

Jeżeli Sąd zająłby się dodatkowo kwestią podziału majątku wspólnego, to należy się liczyć z dodatkową opłatą sądową 300 zł w przypadku, gdy jest on zgodny lub 1.000 zł w przypadku, gdy strony pozostają w sporze.

 

Jeśli złożysz wniosek o zabezpieczenie roszczenia, np. kontakty z dzieckiem, wówczas będziesz musiał zapłacić dodatkowo 100 złotych.

 

Kto ponosi koszty rozwodu?

 

Koszty rozwodu, według ogólnej zasady postępowania cywilnego, ponosi w całości strona, która przegrywa proces.

 

O wysokości kosztów Sąd orzeka dopiero w wyroku. Jeśli powód będzie stroną zwycięską, wówczas pozwany będzie zobowiązany do zwrotu uiszczonej przez niego opłaty sądowej. Jeżeli rozwód kończy się nieorzekaniem o winie, wówczas Sąd zwraca połowę opłaty od pozwu, tj. 300 zł, a były małżonek powinien dokonać zwrotu dodatkowo w wysokości 150 zł.

 

W przypadku gdy pozew o rozwód zostanie cofnięty lub dojdzie do pojednania stron przed Sądem I instancji, wówczas Sąd z urzędu zwróci powodowi całość uiszczonej opłaty od pozwu.

 

Musisz pamiętać, że strona przegrywająca płaci za adwokata czy też radcę prawnego strony przeciwnej. W przypadku rozwodu z winy obu stron, każda z nich płaci wówczas za swojego prawnika, którego pomoc w sprawach o rozwód okazuje się najczęściej... na wagę złota.

 

 

Radosław Klonowski

wspólnik zarządzający Kancelarii Prawnej Klonowski & Marek sp.k.

rozwody, podziały majątku i sprawy rodzinne

 

Kancelaria prawna Klonowski

tel. +48 22 300 89 89

kom. +48 794 470 000

kom. +48 882 200 100

SMS24: +48 608 500 100

Odwiedź nas w mediach społecznościowych

Polityka prywatności | RODO

Copyright © 2020 - Kancelaria Klonowski