608 500 100

Infolinia:

telefon:

telefon:

SMS24:

od 2001 dla Was

bo każdy ma prawo do najlepszej obrony swych praw

Powrót do strony głównej

Powrót do artykułów

17 czerwca 2022

Upadłość konsumencka od A do Z – poradnik prawny dla każdego

Upadłość konsumencka w 2020 roku uległa ogromnym zmianom. Od marca tamtego roku pojawiły się zupełnie nowe zasady. W związku z nimi ogłoszenie upadłości stało się o wiele częstszą metodą na poradzenie sobie z rosnącym zadłużeniem w chwili niewypłacalności. Na blogu naszej Kancelarii znajdziesz całą serię artykułów, które pomogą Ci zaznajomić się z wszystkimi niezbędnymi kwestiami dotyczącymi upadłości konsumenckiej. Tymczasem zapraszamy na poradnik z najważniejszymi informacjami.

 

Co to jest upadłość konsumencka?

 

Upadłość konsumencka jest postępowaniem sądowym. Jego celem jest umorzenie Twoich zobowiązań jako upadłego, które nie zostały wykonane w trakcie postępowania upadłościowego. Możemy podzielić je na kilka najważniejszych etapów. Jakich?

  • postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości konsumenckiej;

  • postępowanie upadłościowe właściwe i likwidacja masy upadłości;

  • ustalenie planu spłaty wierzycieli i jego wykonanie;

  • umorzenie zobowiązań upadłego.

 

Musisz również wiedzieć, że każdy z powyższych etapów upadłości konsumenckiej może zostać pominięty. Jest więc możliwe na przykład zrezygnowanie z tworzenia planu spłaty wierzycieli. Każdorazowo jest to jednak w pełni zależne od tego, w jakiej dokładnie sytuacji się znajdujesz. W związku z nowymi regulacjami w zakresie upadłości, można poprowadzić postępowanie aż trzema różnymi "drogami".

 

Kto i kiedy może ogłosić upadłość konsumencką?

 

O upadłość konsumencką może wnioskować właściwie każdy konsument, czyli każda osoba nieprowadząca obecnie działalności gospodarczej. Z całym doświadczeniem mogę Ci powiedzieć, iż tego rodzaju proces jest o wiele łagodniejszy, niż ten prowadzony dla ogromnej, czy nawet średniej firmy. Z czego to wynika? Upadłość konsumencka ma zupełnie inną funkcję, niż upadłość „firmowa”. Musisz mieć jednak świadomość, że zdarzają się sytuacje, w których Sąd nakazuje przeprowadzenie powstępowania o upadłości konsumenckiej wobec osoby fizycznej... na zasadach, które obowiązują upadłość dla firm. Są to jednak rzadkie przypadki.

 

W zakresie upadłości konsumenckiej jest kilka ważnych kryteriów. Jednym z nich jest zdolność finansowa (a raczej jej brak) do spłaty długów. Poza tym jednak, ogłosić upadłość będzie można tylko wobec osoby, która popadła w tak zwany stan niewypłacalności, czyli taki, w którym nie masz zdolności do wykonania wszystkich aktualnych zobowiązań pieniężnych. Więcej na ten temat przeczytasz w naszym artykule: „Czym jest stan niewypłacalności?”.

 

Więcej na ten temat tego, kto i w jaki sposób może ogłosić upadłość, znajdziesz we wpisie: „Kto może ogłosić upadłość?”.

 

Przygotowanie wniosku o ogłoszenie upadłości i jego rozpoznanie

 

Dokument, który rozpoczyna cały proces o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, to właściwie wypełniony wniosek, zaopatrzony dodatkowo w szereg właściwie dobranych załączników. Musisz złożyć do go Sądu rejonowego, w którym znajduje się wydział gospodarczy do spraw upadłościowych – oczywiście, powinien być on właściwy dla Twojego aktualnego miejsca pobytu. Miejsce zamieszkania nie będzie miało natomiast w tej kwestii żadnego znaczenia.

 

Co powinien zawierać prawidłowo przygotowany wniosek o upadłość? O tym przeczytasz we wpisie: „Jak sporządzić i złożyć wniosek o upadłość?”. LINK

 

Jakie są trzy warianty procedowania sprawy o upadłość?

 

Wyróżniamy trzy możliwe „drogi” przeprowadzenia postępowania o ogłoszenie upadłości.

 

Postępowanie na zasadach ogólnych

 

Sąd, który rozpoznaje Twój wniosek o upadłość, może wydać decyzję o tym, że postępowanie zostanie przeprowadzone na zasadach ogólnych. To właśnie według nich są rozpatrywane sprawy firm. Może tak się zdarzyć, jeżeli:

  • masz majątek, który jest bardzo dużych rozmiarów;

  • obecnie występuje przeciwko Tobie znaczna liczba wierzycieli;

  • Twój stan faktyczny wskazuje na to, że sprawa jest bardzo skomplikowana.

 

Ostatecznie możesz wystąpić z wnioskiem o to, aby został ustalony plan spłaty wierzycieli albo o umorzenie wszystkich zobowiązań bez tego.

 

Układ na zgromadzeniu wierzycieli

 

O tego rodzaju rozwiązanie możesz wnioskować samodzielnie. Może jednak także nakazać je Sąd, chociaż wystąpiłeś z żądaniem ogłoszenia upadłości. Układ na zgromadzeniu wierzycieli nawiązuje do postępowań restrukturyzacyjnych, które wynikają z ustawy Prawo restrukturyzacyjne.

 

Przeprowadzenie tego typu postępowania jest możliwe jedynie w oparciu o właściwe możliwości zarobkowe i Twoją odpowiednią sytuację zawodową. Jeśli złożysz wniosek o zawarcie układu, będzie się to także wiązać z koniecznością uregulowania zaliczki na wydatki. Ile wynosi tego rodzaju zaliczka? Najczęściej jest bliska sumie wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale roku poprzedniego ogłoszonego przez Prezesa GUS.

 

Jeśli zawrzesz tego rodzaju układ, zdecydujesz się tak naprawdę na rozwiązanie alternatywne dla upadłości o charakterze likwidacyjnym. Co to oznacza? Będziesz mógł zachować część majątku – na przykład w postaci nieruchomości. Koniecznością będzie jednak regulowanie wszystkich zobowiązań, lecz na o wiele lepszych warunkach.

 

Uproszczona upadłość konsumencka

 

Nowa uproszczona upadłość konsumencka stanowi tak naprawdę szybszą wersją poprzedniej wersji – która obowiązywała, zanim w życie weszła nowelizacja w jej zakresie. Będzie ona dobrym wyjściem w stosunku do osób, które posiadają niewielką liczbę wierzycieli i nie mają majątku o dużych rozmiarach.

 

Co bardzo ważne, że Sąd upadłościowy nie wyznacza sędziego-komisarza. Całość postępowania spoczywa w tym przypadku na barkach syndyka. Instytucją, która kontroluje jego decyzje i ustalenia jest skarga, podobnie zresztą jak w postępowaniu egzekucyjnym.

 

 

Radosław Klonowski

wspólnik zarządzający Kancelarii Prawnej Klonowski & Marek sp.k.

upadłość konsumencka, układ konsumencki, upadłość przedsiębiorcy, sprawy restrukturyzacyjne i upadłościowe

 

Kancelaria prawna Klonowski

tel. +48 22 300 89 89

kom. +48 794 470 000

kom. +48 882 200 100

SMS24: +48 608 500 100

Odwiedź nas w mediach społecznościowych

Polityka prywatności | RODO

Copyright © 2020 - Kancelaria Klonowski